top of page

Thuốc Tẩu & Cigar mới về ngày 1/11/2022

Đợt này hút shape Lancero phê quá điếu nào cũng béo ngậy nên em về thêm Lancero của: Oliva Serie V, My Father La Gran Oferta và Joya de Nicaragua.

Ngoài ra còn có Punch Rare Corojo hơi bị ngon gồm các loại: Elite, El Doble, Champion.


Thuốc tẩu Gawith Hoggarth mãi ngon mãi khó mua:| Giành giựt lắm mới được một ít đây ah. Sơ sơ có:

_Gawith Hoggarth Latakia Mixture cho anh em thích thuốc mộc Anh.

_Gawith Hoggarth Balkan Mixture

_Gawith Hoggarth Brown Twist, anh em hút Twist của GH rồi là sẽ biết ngon ntn:D

_Gawith Hoggarth Brown Flake

_Gawith Hoggarth Ennerdale Flake với lá Virginia từ Brazil, Zimbabwe và Malawi siêu ngọt ngào.

_Một ít Gawith Hoggarth Balkan Mixture hộp

Thêm vài ký Virginia Slices của nhà Sutliff nha anh em.


Pen'nsouls - Khói Cafe: 0903079024 - 0932143414

Địa chỉ: 212B/102-103 chung cư A4 Nguyễn Trãi Q1 (cạnh Ốc Đào)Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page