top of page

Tại Pen'nsouls - Khói Cafe, chúng tôi luôn có sẵn hơn 40 loại thuốc tẩu cho anh em chọn lựa gồm nhiều kiểu blend như thuốc Anh/Balkan, Virginia thuần, các loại flake, thuốc thơm (Aromatic)...Chúng tôi bán cả hai dạng đóng gói là Bulk & Tin. Đối với thuốc Bulk (thuốc ký), thuốc được ủ trong điều kiện tiêu chuẩn ít nhất hai tháng trước khi bán ra nhằm đảm bảo độ chín - ngon của thuốc để anh em hút được ngay khi vừa mua về.

Thuốc hộp các loại

Thuốc Bulk các loại

bottom of page