top of page
Samuel Gawith Balkan Flake Tin

Samuel Gawith Balkan Flake Tin

Thành phần: Latakia/Virginia
Độ nặng: 4/5
Kiểu trộn: thuốc Anh
Dạng: Flake

Tên Balkan Flake đã nói lên tất cả về blend này, một loại flake có kiểu trộn thuốc Anh. Tỉ lệ 7/3 với 7 phần là Virginia được xử lý kiểu hot pressed và 3 phần Latakia thêm vào, có thể nói đây là một blend khá nặng đô, thích hợp cho những hôm mát trời hoặc khi cần đổi một vị thuốc thực sự khác lạ.

Giá 390k/hộp

    ₫ 390.000Price
    bottom of page