top of page
Sailor Profit Fude De Mannen

Sailor Profit Fude De Mannen

Bút có ngòi cong 55 độ cho nét thanh đậm khác nhau theo góc bút. Dùng cartridge hoặc converter tiêu chuẩn.
    ₫ 550.000Price
    bottom of page