top of page
Sailor Professional Gear Demonstrator limited edit

Sailor Professional Gear Demonstrator limited edit

Ngòi size F.
Dòng Demonstrator limited edition cao giá hơn dòng thường.
Ngòi vàng 14K mạ rhodium.
Pen'nsouls có nhận đặt các nib size khác.
Giá ebay tầm 150$
    ₫ 2.800.000Price
    bottom of page