Platinum Balance

Platinum Balance

Dòng bút entry level, ngòi thép.
Gồm 4 màu resin và 3 màu demonstrator
    ₫ 750.000,00Price