top of page
Pilot Custom 74

Pilot Custom 74

Thân to hơn Sailor Profit. Ngòi vàng 14K. Có ngòi semi-flex thay đổi nét thanh đậm theo lực viết. Giá 2tr1. Nhận đặt dòng Demonstrator theo yêu cầu giá không đổi.
Giá web 160$: http://www.nibs.com/PilotCustom74Series.html
    ₫ 2.490.000Price
    bottom of page