top of page
Peterson Nightcap Tin

Peterson Nightcap Tin

Thành phần: Latakia, Orientals, Perique, Virginia
Độ nặng: 5/5
Kiểu trộn: Thuốc mộc kiểu Anh
Dạng: sợi (ribbon cut)

 

Tiếp nối truyền thống của nhà Dunhill, vẫn do Scandinavian Tobacco Group sản xuất. Một cối Nightcap cho bữa tối đã trở thành thứ không thể thiếu với nhiều tẩu thủ kinh nghiệm. Độ nằng, đằm của thuốc rất dễ chịu với những anh em có đô nặng.

    ₫ 499.000Price
    bottom of page