top of page

​Ngoài các loại tẩu và thuốc đến từ đủ các thương hiệu lớn, chúng tôi cũng luôn cung cấp sẵn các vật dụng, phụ kiện cần thiết cho việc hút tẩu như túi da, tamper, tools tẩu, que thông và các loại phụ kiện khác.

bottom of page