top of page

Tẩu mới về ngày 3/12

Pen'nsouls update bộ tẩu vừa về hôm nay ngày 3/12 gồm nhiều cây ngon trong tầm giá tốt. Hàng 1 từ trái qua gồm:

_Ikebana do nghệ nhân Fukuda làm năm 1991 dáng Bent Acorn hạng BC với vân lửa tuyệt hảo đúng chất nghệ nhân top Nhật.

_Peter Klein hạng C dáng Volcano vân lửa thẳng đẹp.

_Dunhill Root Briar group 5 dáng Billard đẹp. Giá 7tr5.

_Bộ 3 tẩu nghệ nhân Ý Claudio Cavicchi nguyên hộp tình trạng như mới gồm các dáng:

Straight Apple hạng 2C. Giá 5tr5.

Bent Billard hạng 2C. Giá 5tr9.

Bent Billard hạng C. Giá 5tr5.

_Don Carlos tẩu Ý handmade ngon của nghệ nhân Bruto Sordini. Nguyên hộp giá 4tr9.


Hàng 2 từ trái qua là một bộ Stanwell cực kỳ đẹp:

_Stanwell Regd.No cổ 1948-1960 dáng Squat Tomato army group 3. Giá 2tr9.

_Stanwell Regd.No cổ 1948-1960 dáng Sixten Ivarsson bắn cát đỉnh, tình trạng cực mới. Giá 3tr4.

_Stanwell Regd.No cổ 1948-1960 dáng Billard group 4. Giá 2tr8.

_Stanwell Relief xưa dáng Lovat ring đồng. Giá 1tr8.

_Stanwell Featherweight siêu nhẹ dáng Apple group 3. Giá 1tr9.

_Stanwell Zebrano hiếm gặp dáng Bent group 5 đẹp. Giá 2tr8.

_Stanwell Silke Brune giá 2tr3.

_Poul Winslow dòng Crown 300 dáng Horn đẹp. Giá 3tr6.

_Larsen xưa handmade in Denmark dáng Billard. Giá 2tr8.


Hàng 3 từ trái qua:

_Savinelli Punto d'Oro dáng rhodesian hiếm. Giá 3tr4

_Bộ 3 Peterson:

Peterson dòng xưa ring bạc dáng Lovat. Giá 1tr9.

Peterson Sherlock Holmes ring bạc dòng Rathbone. Giá 4tr7

Peterson Sherlock Holmes dòng Milverton ring bạc khối có triện năm. Giá 4tr6.

_Bộ 3 cây Freehand của nghệ nhân Đan Mạch Erik Nording & Ben Wade. Giá từ 2tr5-3tr2.

_Nghệ nhân Ý Mauro Armellini dáng Freehand vân lửa straight grain đỉnh cao.


Hàng 4 từ trái qua:

_Bộ 4 cây Bari của nghệ nhân Đan Mạch Viggo Nielsen:

Bari dòng Renomee group 4.

Bari dòng Wiking group 4.

Bari dòng Wiking hạng cao nhất dáng Horn hiếm, ring bạc.

Bari dòng Special

_Cặp đôi Bjarne Nielsen bắn cát đẹp. Giá 1tr8/cây.

_Barling xưa dáng Billard. Giá 2tr5.

_Set tẩu John Wanamaker handmade mới nguyên hộp trong cuộc thi của Pipes & Tobacco có kèm theo thư của tạp chí này. Nằm trong hộp gỗ


Pen'nsouls - Khói Cafe: 0903079024

212B/103 chung cư A4 Nguyễn Trãi Q1 (cạnh Ốc Đào)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page