top of page

Thuốc mới về hôm nay 22/12

Nóng hổi vừa khui thùng anh em ơi. Trữ thêm một ít ủ sẵn để Pen'nsouls - Khói Cafe mở cửa xuyên tết này. _Các loại Cornell&Diehl đã quá quen thuộc: Star of The East, London Squire & Stratfordshire. Đợt này có thêm Super Balkan hơi bị ngon. Giá vẫn 490k/100gr. _Comoys về thêm Cask No.1 ủ cho ngon. Cask No.4 Flake & Cask No.7 mắt bò. Giá 470k & 520k/100gr.

Mọi chi tiết xin anh em liên hệ Pen'nsouls - Khói Cafe.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page