top of page

Pilot Heritage Custom 92 - Sự kết hợp hoàn hảo.

Video dưới đây so sánh Pilot Heritage Custom 92 với Custom 823, Custom 74, Prera. Pilot Heritage là một sự kết hợp với dáng thuôn thon gọn, độ dài vừa đủ của Custom 74, thân demonstrator của Prera và bơm mực piston của Custom 823. Giá hợp lý tại Pen'nsouls ở mức 2tr9 cho một cây bút ngòi vàng 14k và bơm mực piston so với giá tại châu Âu là 160$. Ngòi đa dạng từ EF đến F, M, B, Music, Zoom... và dễ dàng thay thế với các size ngòi số 5 của Pilot.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page