top of page
Sutliff Match Nightcap

Sutliff Match Nightcap

Thành phần: Latakia, Oriental/Turkish, Perique, Virginia
Độ nặng: 5/5
Kiểu trộn: Thuốc mộc kiểu Anh
Dạng: sợi (ribbon cut)

 

Sutliff Match Nightcap, nay là Match Late Evening với thành phần và cách blend giống Dunhill Nightcap rất thích hợp cho anh em làm một cối muộn. Latakia được phối hợp khéo léo với Perique tạo nên một phức hợp vị đa dạng. Virginia tạo độ ngọt & Oriental lên vị béo tốt.

    ₫ 450.000Price
    bottom of page