top of page
Samuel Gawith Navy Flake Tin

Samuel Gawith Navy Flake Tin

Thành phần: Latakia/Virginia
Độ nặng: 4/5
Kiểu trộn: Latakia/Virginia
Dạng: Flake

Những nguồn nguyên liệu Virginia tốt nhất của nhà Samuel Gawith được họ kết hợp cùng với Latakia trong blend này tạo ra kết quả là một loại thuốc flake có kiểu trộn Latakia/Virginia hiếm hoi với cảm giác hút khác biệt. Tone kiểu rượu mùi khá hấp dẫn cùng lượng nicotine cao rất thích hợp cho một cối chiều.

Giá 390k/hộp

    ₫ 390.000Price
    bottom of page