top of page
Platinum #3776 pink gold Nice limited edition

Platinum #3776 pink gold Nice limited edition

Có ngòi 14K F/M/B. Cơ chế đóng nắp Slip & Seal chống khô mực, để được đến hơn 1 năm.
Giá tại tham khảo tại VN là 4tr3. Giá ebay tầm hơn 200$: http://www.ebay.com/itm/like/361011755688?item=361011755688&vectorid=229466&rmvSB=true
    ₫ 4.690.000Price
    bottom of page