top of page
Peterson My Mixture 965 Tin

Peterson My Mixture 965 Tin

Thành phần: Black Cavendish, Latakia, Orientals
Độ nặng: 4/5
Kiểu trộn: Thuốc mộc kiểu Anh
Dạng: sợi (ribbon cut)

 

Tiếp nối truyền thống của nhà Dunhill, vẫn do Scandinavian Tobacco Group sản xuất. 965 đã là loại thuốc quá quen thuộc với anh em chơi tẩu lâu năm, nay quay trở lại với mạc Peterson nhưng vẫn giữ công thức gốc và hương vị cũ.

    ₫ 479.000Price
    bottom of page